อินเตอร์เน็ตกับการใช้ชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญมากที่ทำให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเกิดความทันสมัยและตามทันสิ่งต่างๆ อีกทั้งเทคโนโลยียังสามารถทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้กันอย่างมากมาย เช่น ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร ใช้พัฒนาสิ่งต่างๆ ใช้สร้างสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความสำคัญกับผู้คนเป็นอย่างมาก จึงทำให้เทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว อินเตอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับปัจจุบัน ซึ่งโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากการติดต่อสื่อสารกันส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยอินเตอร์เน็ตเป็นตัวช่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในช่วงอายุไหนก็ตามอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญเป็นอย่างมือถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักสำหรับการดำเนินชีวิตไปเลยก็ว่าได้ เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการแข่งขันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆ การศึกษา หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งมีความจำเป็นในด้านของการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และอื่นๆ ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะใช้พัฒนาสิ่งต่างๆอีกมากมายในอนาคต

เมื่อพูดถึงอินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่นิยมได้รับมาพัฒนาและใช้กันอย่างมากมาย อินเตอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายเครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆทาง เราสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้  ในปัจจุบันมีผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก มีการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตกับสิ่งต่างๆมากมาย เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่าอีเมล การสนทนา อ่านอ่านความคิดเห็นบนเว็บไซต์ต่างๆและแสดงความคิดเห็น การติดตามข่าวสารต่างๆ การสืบค้นหาข้อมูล การชมวีดีโอ การฟังเพลง การซื้อสินค้าออนไลน์ การดาวโหลดเกม เพลง ไฟล์ข้อมูลต่างๆ การติดตามข้อมูลภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่างๆ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือจะเป็นการเล่นการพนันออนไลน์ก็ได้ แนวโน้มต่างๆจะเห็นได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อจะสร้างเครือข่ายสังคม ในปัจจุบันเว็บไซต์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย เว็บไซต์ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้จะเป็นในเรื่องของการคลายเครียดเป็นการเล่นการพนันชนิดต่างๆ ส่วนเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอีกเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเล่นการพนันชนิดต่างๆนั้นก็คือ จะเป็นการใช้อินเตอร์เน็ตในเรื่องของการเล่นการพนันโดยเป็นการเล่นคาสิโนออนไลน์ ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นคาสิโนได้อย่างง่ายดาย มันเป็นการเล่นคาสิโนโดยเป็นการเล่นผ่านระบบออนไลน์ จึงถูกเรียกการเล่นแบบนี้ว่าคาสิโนออนไลน์นั้นเอง ถือว่าเป็นการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้อีกรูปแบบหนึ่งละก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จมีผู้คนให้ความสำคัญเป็นจำนวนมากนั้นเอง เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อินเตอร์นำมาให้ให้เกิดประโยชน์ในด้านของการทำธุรกิจนั้นเอง นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่มีคนนิยมเล่นและเป็นสมาชิกกันเกือบจะทั่วโลกก็เป็นได้นั้นก็คือเฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากทุกคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ และการใช้อินเตอร์เน็ตมีการแพร่ขยายจากคอมพิวเตอร์ไปสู่การใช้อินเตอร์ผ่านทารงโทรศัพท์มือถือมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนั้นอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายจึงทำให้เด็กๆสามารถที่จะเข้ามาได้และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นหากเด็กนำไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้นผู้ปกครองครัวควรที่จะให้คำแนะนำละคอยดูเมื่อเด็กเข้ามาเล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง สำหรับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนานั้นก็ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ถึงอย่างไรก็ตามนั้นในอนาคตการพัฒนาของเทคโนโลยีก็จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในเรื่องของความทันสมัยและในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของอินเตอร์เน็ตซึ่งกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมมากขึ้นอีกด้วย อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั้งเข้านอนอินเตอร์เน็ตก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะขาดได้เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการสนับสนุกให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ทำได้อย่างยิ่งขึ้น สำหรับปัจจุบันนี้เว็บไซต์ต่างๆมีความสำคัญและกลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์มีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร ใช้ในการหาข้อมูลข่าวสาร ใช้สำหรับการพักผ่อนหรือคลายเครียด นอกจากนี้อินเตอร์เน็ตนั้นสามารถที่จะทำอะไรได้อีกมากมาย เมื่อเทคโนโลยีมาการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าเชื่อได้ว่าในอนาคตระบบอินเตอร์เน็ตนั้นก็จะมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก อินเตอร์เน็ตทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นแต่ในทางกลับกันก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกด้วย การใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นเราสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการใช้อินเตอร์เน็ตมาอัตราการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการเข้าถึงที่สะดวกและคอบคุมพื้นที่ต่างๆภายในประเทศทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตมีการเพิ่มและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและทำให้ผู้คนในสังคมมีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา ด้วยเหตุนี้อินเตอร์เน็ตจึงมีความสำคัญสำหรับชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

รู้เท่าทันบ่อนคาสิโน

          ในครั้งนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆ หลายๆ คนที่ได้ถามผมมาทางด้านหลังไมค์ว่า ทำไมนะ ทำไมตอนที่เรากำลังเดินเข้าไปในบ่อนคาสิโนแต่ละครับ มันทำไมรู้สึกว่าร่างกายของเรานั้นสูญเสียพลังงานอะไรบางอย่างไปเกือบหมดตัว มันเหมือนกับการมีความรู้สึกว่ากำลังโดนวัญญาณร้อยหรือทูตผีปีศาจต่างๆ เสือร้าย สัตว์ดุร้ายอะไรมาคอยตามไล่ล่าเราอยู่ในขณะที่เรากำลังเดินเข้าไปในสวนของประตูทางเข้าบ่อนคาสิโน อะไรแบบนี้ อันนี้มีหลายคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาบอกกับผม เข้ามาเล่าความรู้สึกที่ว่านี้กับผม แล้วก็ให้ผมไปหาคำตอบมาให้ที ดูสิว่า ทำไมมันเป็นอย่างนั้น ทำไมต้องรู้สึกอย่างนั้นด้วย แต่อันนี้ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่า เพื่อนๆ บางคนที่มาอ่านบทความนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ แล้วอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย ไม่เห็นมันแปลกตรงไหน ก็เดินเข้าไปปกติ ร่าเริงแจ่มใส ขากลับเดินออกมาทางเดิม ก็ไม่มีอะไร ก็ยิ้มเพราะว่าได้เงินกลับออกมาด้วย อะไรแบบนั้นนะครับ อันนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกกันอย่างนี้ทุกคน เพราะเรื่องราวที่ผมจะมาไขข้อข้องใจในวันนี้กับคำถามที่บอกไปข้างต้น มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลี่ลับของคนเราครับ มันเป็นเรื่องของความเชื่อ มันเป็นเรื่องของฮวงจุ้ย มันเป็นเรื่องที่หลายๆ คนก็อาจจะเชื่อ อาจจะไม่สนใจเรื่องนี้ก็เป็นได้

เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ ในวันนี้ผมจะไขความลับของคนที่เป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนเค้าทำกันไว้ ส่วนมากแล้วจะเป็นแนวๆ เดียวกันหมดเลย ตามที่ผมจะเล่านี้นะครับ ให้เพื่อนๆ ที่มีความเชื่อในเรื่องลี่ลับ ในเรื่องฮวงจุ้ย ในเรื่องโชคลางของขลังอะไรพวกนี้ รวมไปถึงเชื่อว่ามีพลังงานอะไรบ้างอย่างในตัวเรา เหล่านักพนันทุกคนจะมีแบบนี้ จะมีพลังงานบางอย่างที่เวลาเราจะเข้าไปในบ่อนคาสิโนเนี่ยนะครับ จะมีทุกคน ซึ่งเจ้าของบ่อนเองเค้าก็ต้องกลัวเรื่องของพลังงานบางอย่างของนักพนันทุกๆ คนอยู่แล้ว คือตัดกำลังแขน กำลังขา กำลังดวงกันตั้งแต่ประตูทางเข้าเลย ผมจะให้เพื่อนๆ นั้นสังเกตตั้งแต่การเข้าไปประตูทางเข้าเลยนะครับ หลายที่หลายบ่อนมักจะมีประตูทางเข้าออกทางเดียว ใครต่อใครก็จะต้องเข้าออกทางนั้นทางเดียว ทั้งนักพนัน ทั้งเซียนพนัน ทั้งใครต่อใครต้องบังคับให้มีประตูนั้นประตูเดียว แล้วให้สังเกตดีๆ ว่า ตั้งแต่ด้านหน้าประตูเป็นต้นไปเลย ตั้งแต่ทางเข้า ตั้งแต่หน้าคาสิโนเลย มันจะมีหลายสิ่ง หลายอย่างที่เป็นฮวงจุ้ยปราบมาร ฮวงจุ้ยดูดพลัง ฮวงจุ้ยดูดเงินอะไรพวกนี้ ที่เจ้าของบ่อนเค้าทำไว้เพื่อให้เค้านั้นได้เงินเข้ามาในคาสิโนเยอะๆ ซึ่งจุดประสงค์หลักๆ เลยในการทำแบบนี้ก็คือ เจ้าของบ่อนต้องการจะให้ผู้เล่นนั้นมีแต่เสีย กับเสียเท่านั้น นี่คือประเด็นหลักเลย

อย่างไรก็ตามแต่ ผมจะนำเสนอว่าฮวงจุ้ยที่ดัดกำลังแบบนี้มันมีอะไรบ้าง แล้วให้เพื่อนๆ ไปสังเกตว่าในแต่ละบ่อนคาสิโนมันมีจริงหรือไม่นะครับ อย่างแรกเลยคือ ด้านหน้าประตูทางเข้าคาสิโนมันจะมีปล่องไฟสีแดง มีพรหมแดง เพื่อที่ว่าจะเอาพลังไฟที่ร้อนแรงนั้นแผดเผาร่างของนักพนันที่มาเล่นอะไรแบบนั้นนะครับ บางแห่งก็อาจจะมีเป็นรูปกระบี่หรือกระบี่จริงๆ ปักเอาไว้ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าคาสิโน เพื่อเอาไว้ทิ่มแทงนักพนันที่เข้ามาเล่นเกมพนันนั้นเอง หรืออีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้เพื่อนๆได้สัเกตุกันว่ามันจริงหรือไม่ ก็คือ ประตูทางเข้าของบางคาสิโนจะออกแบบให้มาคล้ายๆ กับรูปกรงเล็บของสิงห์ สา รา สัตว์ต่างๆ ที่มันดุร้าย จ่องที่จะคอยขย่ำนักพนันที่เข้ามาเล่นอยู่ตลอดเวลา บ้างก็ทำประตูทางเข้าเป็นเหมือนกับเรากำลังเดินเข้าไปในป่าใหญ่ที่มีสัตว์นาๆ ชนิดที่มีเคี้ยวเล็บคอยบดเคี้ยวเราไว้ให้กลืนกินไปทั้งร่าง อะไรแบบนั้นเลย ซึ่งถ้าคนที่เค้าอยู่ในวงการเกมพนันจริงๆ แล้ว อยู่มานานแล้วมักจะเดินเข้า เดินออกประตูที่มีลักษณะที่พูดมานี้ในทุกๆ รูปแบบแล้ว มักจะเรียกประตูนี้ว่าเป็นประตูซวยนั้นเอง ใครที่เข้าไปแล้วก็ต้องเสียเงิน เสียทองกันทุกๆ คนเลย แล้วก็มีความเชื่อว่า ถ้าทำอวงจุ้ยแบบนี้ ดวงของนักพนันที่เข้าไปนั้น เข้าไปเล่นเกมพนันข้างในนั้น ดวงจะตกลงเรื่อยๆ ก็คล้ายๆ ว่าทำให้เรานั้นเล่นเสียอ่างเดียว จะเล่นชนะไม่ค่อยได้เพราะไม่ค่อยมีดวง ดวงดี ดวงเฮ็งจะถูกตัดกำลังหรือถูกดูดออกไปแล้วในตรงที่เราเดินเข้ามาในบ่อนคาสิโนแห่งนี้ อะไรแบบนั้นเลยนะครับ

อย่างไรก็ตาม นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความลับที่ต้องไขกันในเรื่องของกลยุทธ์และความเชื่อของเจ้าของบ่อนคาสิโน ที่เค้าทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ได้เงินจากตัวของนักพนันเอง ซึ่งผมเองก็ต้องแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความเชื่อในเรื่องแบบนี้นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าไปหาอะไรที่กันพลังงานพวกนี้ได้ดีมาพกติดตัวเอาไว้ แล้วก็เดินเข้าไปในประตูแบบนี้ได้ทุกประตูอย่างสบายใจ

คาสิโนน่าจะมีประกันเงินคืน

เราต่างก็ไม่รู้เลยว่าเราจะตายตอนไหน? บ่อยครั้งที่คนฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ตาย อย่างสมใจนึก เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคาดหวังอะไรให้เป็นจริงเป็นจังได้เลย และอาชีพที่หากินกับความไม่แน่นอนเหล่านี้จะก็มีสิ่งที่เรียกว่า ‘ประกัน’ นั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ ประกันภัย ประกันโรค อะไรก็ตามแต่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความตายหรือไม่ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ยังสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลกับผู้ที่คิดว่า ความปลอดภัยคือเรื่องที่สำคัญที่สุด แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของการ SAVE ชีวิตในระดับหนึ่งของผู้ที่ต้องการความมั่นคงว่า หากมันได้เกิดขึ้น คนทีอยู่ข้างหลังจะได้สบายกว่าไม่ได้ทำอะไรไว้เลย นั้นคือเรื่องของการตอกย้ำด้วยว่า แม้จะอยู่หรือตาย ก็เลือกที่จะอุ่นใจไว้ก่อนนั้นเอง เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ได้แทบจะทุกอย่างเลยทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุ ที่เราต่างก็ไม่รู้อีกเช่นกันว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหน เวลาใด ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายหากใครคนหนึ่งคิดจะทำประกันไว้เพื่อที่จะให้ตนเองอุ่นใจ อีกทั้งไม่ลำบากเมื่อเจอกับเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้น หลายคนมีความกลัวในอนาคตที่กำลังจะเกิด มันจึงเป็นสิ่งที่ซื้อได้ในเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในเร็ววัน เพราะฉะนั้นแล้ว การประกันจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นสิ่งที่จะยืนยันได้อีกทางหนึ่งว่าคุณจะปลอดภัยจริงๆ  เป็นเรื่องที่น่าตลกเมื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนจะทำให้มนุษย์หลายๆคนวิตกกังวลไปก่อน และก็มีการค้าขายสิ่งที่ประกันอนาคตได้ด้วยเช่นกัน

หากคาสิโนออนไลน์มีการประกันในรายได้ที่ควรได้รับจะเป็นสิ่งทีดีหรือไม่? แนวคิดนี้ หากลอง มองและวิเคราะห์อย่างจริงจังแล้วล่ะก็ มันเป็นเรื่องที่เราต่างรู้ดีว่า จะมีค่าไม่น้อยเลย อีกทั้งได้ให้เรื่องของการเล่นคาสิโนออนไลน์หรือการเล่นคาสิโนในบ่อน กลายเป็นเรื่องที่ให้ความเครียด ความกดดันได้น้อยลง ซึ่งการทำประกันในเรื่องที่ว่า อาจจะไม่ใช่การรับรองว่าคุณจะต้องได้เงินคืนทุกครั้งที่เสียพนันโดยรวมหรืออย่างไร แต่ทว่าอาจเป็นการซื้อแพ็กเกจเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการสูญเสีย! ซึ่งในส่วนนี้อาจจะดูแปลกไปเสียหน่อย แต่ทว่าในเกมส์ออนไลน์หลายๆอย่างก็มีการเติมเงินสำหรับโปรโมชั่นนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งนั้นอาจจะอยู่ที่ว่า การคุ้มเสี่ยงที่คุณจะใช้มัน จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเดิมพันอย่างไรบ้าง เท่านั้นเอง ความคุ้มค่าอาจจะเกิดขึ้นไปตามที่เราได้คาดคิดไว้ แต่ทว่าโปรโมชั่นที่น่าสนใจในการรับประกันที่คาสิโนต่างประเทศมักจะใช้กันบ่อยๆก็คือ ของรางวัลตอบแทนเมื่อใช้บริการตามลำดับชั้นที่ตั้งไว้ หรือสูญเสียในจำนวนเงินที่มากพอจะรับประกันได้ว่าจะปลอบใจลูกค้าได้ อันจะเป็นของที่ระลึกหรือตั๋วต่างๆที่เรามักจะได้เห็นกันบ่อยๆ สิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่จะสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าไม่น้อย อีกทั้งเป็นตัวที่ดึงดูดเงินมหาศาลมาให้แก่พวกเขาด้วย เพราะประสบการณ์เหล่านั้น ลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่าเสียอะไรไปเปล่าๆ อย่างน้อยก็ยังมีการตีกลับ โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยว ที่ถูกจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่นิยมนำมาใช้คู่กันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียว

ทั้งนี้การประกันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะบอกเราได้ว่า อนาคตเรานั้นได้ปลอดภัยแล้ว เราต่างก็เห็นถึงสิ่งที่จะทำให้เรามีอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้า แต่ทว่าอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะผ่านไปได้อย่างไม่ยากเย็น นั้นอาจเป็นเรื่องที่ปลอบใจลูกค้าว่า อย่างน้อยก็ยังมีรางวัลให้พวกเขานึกถึงอยู่บ้าง เป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยหากมองในมุมหนึ่งที่ความพ่ายแพ้ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าสร้างความรู้สึกแย่ให้แก่ผู้ที่ได้รับมันไป นั้นอาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใครๆก็สามารถคิดได้ แต่ทว่าผลที่ได้ออกมานั้นไม่อาจจะเป็นความรู้สึกที่วัดค่าได้เลยกับคนบางคน แน่นอนการกระทำให้ได้อย่างจริงจังไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเช่นกัน แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่าอย่างถึงที่สุดเลยทีเดียว หากผู้ให้บริการจะ ‘ประกัน’ อะไรสักอย่างให้แก่ผู้ใช้บริการอันเป็นผลให้พวกเขาต่างรู้สึกว่า เอาใจใส่ เป็นอย่างดี อาจเป็นหัวใจที่ไม่มีผู้ให้บริการคนใดที่กระทำอย่างจริงจังนัก หากมองในมุมของบริเวณหรือภายในประเทศ เราอาจจะอยู่ในส่วนที่มีความคิดเห็นที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้รายได้ หรือการกอบโกยรายได้ นั้นย่อมจะทำให้ผู้เล่นคาสิโนหรือคาสิโนออนไลน์มีอะไรที่แตกต่างกันไปตามแต่วิธีเล่น และวิธีเดิมพันอีกด้วย เราต่างก็สังเกตได้ว่า คนที่มีอะไรมา ประกัน ก็มักจะใช้วิธีที่ไม่กลัวความเสี่ยงอะไรเลยเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากมองให้ดีแล้วล่ะก็ นั้นไม่ต่างอะไรกันเลยกับการเร่งให้พวกเขาได้ใช้วิธีการที่สมปรารถนามากยิ่งขึ้น

มีแค่ App line ก็เสี่ยงโชคได้แล้ว

สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนที่กำลังออนไลน์อยู่บน social network กันทุกๆ ท่านเลยนะครับ ก็มาพบกันเป็นประจำๆ แบบนี้ในทุกๆ วันที่เราจะมีเรื่องราว เรื่องเล่า เรื่องความคืบหน้าของวงการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง นี่แหละครับ ถ้าจะถามผมว่า คำว่า เสี่ยงโชค เสี่ยงดวง มันเป็นคำที่ใช้แทนคำหนักๆ อย่างการพนันหรือเปล่า ก็คงไม่ใช้ซะทีเดียว ก็ถือว่าคำว่าเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เนี่ยเป็นศัพท์เซ็ดของการพนันก็แล้วกันครับ เพราะการพนันก็คงจะมุ่งไปแต่เรื่องที่ดูเหมือนกับว่าเราจะมาพูดแต่เรื่องของเกมพนันขันต่อที่อยู่ในคาสิโนอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่ เพราะในเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับ ก็จะมีหลายๆ เรื่องราว หลายๆ บทความที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันเลยก็มี แต่ก็เป็นกระแสสังคมที่กำลังเป็นที่สนใจแล้วก็ฮือฮา ผมก็จะหยิบยกเอาประเด็นเหล่านั้นมาเขียนเป็นบทความให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันด้วย ส่วนในบทความนี้จะเป็นกระแสในเรื่องของอะไร มาติดตามกันดีกว่าครับ

พอดีว่าผมไปเห็นเพื่อนผมคนหนึ่งครับ เค้ากำลังเล่นแอพพลีเคชั่น ไลน์ ครับ เดี่ยวนี้ถ้าถามว่าแอพพลีเคชั่น โซเชียลไหนที่เป็นอันดับหนึ่ง ที่มีคนเล่นกันเยอะๆ เนี่ยก็คงต้องยกให้กับแอพพลีเคชั่น เฟสบุ๊ค เค้านะครับ เพราะว่ามันมีผู้คนจำนวนมากเลยที่เล่นกันทั่วโลก แต่ถามว่าเฟสบุ๊คบางทีมันก็สาธารณะเกินไปนะครับ มันมีผู้คนที่เข้าไปดูกันได้เรื่อยๆ ถึงแม้จะเป็นพื่อนห่างๆ แต่ก็ขอแค่เป็นเพื่อนกันในเฟสเท่านั้นก็อาจจะส่องข้อมูลหรือข้อความอะไรกันได้แล้ว แต่ถ้าเป็นไลน์เนี่ย บางทีมันเป็นแอพพลีเคชั่นที่เล่นคุยกันได้สะดวกกว่า ดูเป็นกันเองกว่า ดูเป็นส่วนตัวมากกว่า อะไรแบบนี้นะครับ เพราะด้วยความที่แอพพลีเคชั่นไลน์เองเนี่ยนะครับ มันเป็นแอพพลีเคชั่นที่ดูส่วนตัว อาจจะตั้งกลุ่มไลน์ในคนรู้จักหรือคนสนิทๆ กันเท่านั้นมาพูดคุยกัน อะไรแบบนี้ ก็เป็นส่วนตัวดี ซึ่งยกตัวอย่างผมเองเนี่ยก็มีกลุ่มไลน์ที่เพื่อนๆ ในสมัยเรียนมัธยม ก็ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาพูดคุยกัน เวลามีเรื่องมีราวก็เอามาแชร์กันในกลุ่มไลน์ บางทีก็มีอีกหนึ่งกลุ่ม เป้ฯกลุ่มเพื่อนๆ หรือที่ทำงานก็ตั้งขึ้นมาประชุมหรือปรึกษางานกันผ่านไลน์ อะไรแบบนี้ ซึ่งมันก็ง่ายดีนะครับ เพราะเราไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่ในออฟฟิตแล้วนะครับ ก็เลยสามารถทำงานผ่านออนไลน์กันได้เลย สะดวกดีเหมือนกัน แต่ทีนี้ว่า เพื่อนๆ หลายคนพออ่านมาถึงตอนนี้แล้ว ก็อาจจะสงสัยว่า เอ๊ะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง ละ ในแอพพลีเคชั่น ไลน์ เนี่ยนะครับ บอกได้เลยว่าบางทีเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเสี่ยงโชคได้เหมือนกัน ยกตัวอย่างง่ายๆ แทงหวยบนแอพพลีเคชั่นไลน์ ถามว่าเดี่ยวนี้เค้าไม่มีการจดโพยแบบกระดาษกันแล้ว จริงไหมครับ เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองก็ดี ส่วนต่างๆ ก็ดืเค้าก็เข็มงวดเรื่องของการเล่นหวยใต้ดินกัน ที่มีพ่อค้า แม่ขายหวยที่พอวันใกล้วันหวยออกหรือว่าก่อนหวยออกเนี่ย ก็จะถือกระดาษปากกาไปตามบ้าน อันนี้ภาพในต่างจังหวัดนะครับ ก็จะไปขายหวยกัน รับแทงหวยกัน อะไรแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับเดี่ยวนี้ ก็ถือสมาร์ทโฟนขึ้นมา แล้วจากนั้นก็เปิดเข้าไปในกลุ่มไลน์เลย จะแทงเลขอะไร แทงเท่าไหร่ แทงได้ถึงกี่นาทีก่อนหวยออก ได้หมดเลย ก็เรียกว่าง่ายไหมละครับ ผมว่ามันง่ายดีนะครับ ใครที่มีไลน์นะครับ แล้วชอบเรื่องของการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวงเนี่ย บอกได้เลยว่าตอนนี้เองมีแค่ไลน์ก็เล่นหวยออนไลน์ได้แล้วนะครับ

สำหรับการตั้งกลุ่มไลน์ในการเล่นหวยหรือรับแทงหวยมันก็ดูจะไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่ เพราะว่าก็อาจจะมีใครหลายคนใช้วิธีการแบบนี้อยู่ในทุกวันนี้ แต่ที่จะพิเศษๆ แล้วก็แปลกใหม่กว่านั้น ก็คือเดี่ยวนี้ตามคาสิโนหลายๆ แห่งก็มีบริการให้ลูกค้าแบบไหม่ด้วยนะครับ ก็คือว่าถ้าใครที่เคยไปเล่นตามบ่อนคาสิโนเสรีที่ใหญ่ๆ เนี่ย แล้วก็ไปทำเมมเบอร์เอาไว้ เป็นลูกค้าประจำที่เข้าไปเล่นเกมพนัน เข้าไปเสี่ยงดวง เข้าไปใช้บริการกันอยู่บ่อยๆ เนี่ย ก็อาจจะมีสิทธิพิเศษที่เล่นผ่านแอพพลีเคชั่นไลน์พวกนี้ก็ได้ด้วยนะครับ คือประมาณว่าเป็นลุกค้าที่ใช้บริการกันมานาน เรื่องของเงิน เรื่องของการแทงพนันเนี่ยก็มีการได้เสียก็มีการจดหรือลงบันทึกเอาไว้ จากนั้นก็ค่อยๆ โอนเงินผ่านทางธนาคารให้กัน อะไรแบบ เพราะเดี่ยวนี้ตามบ่อนคาสิโนเสรีหลายๆ แห่งก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนการให้บริการในรูปแบบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ นะครับ จะอาศัยแค่ให้ลูกค้าหรือนักพนันเองเข้าไปเล่นที่ในบ่อนคาสิโนก็คงจะไม่ได้ เพราะตอนนี้มันก็มีคนเล่นน้อยลงไปทุกทีๆ อาจจะติดเรื่องของเวลา เรื่องของธุรกิจของลูกค้าที่ไม่ว่างที่จะเดินทางเข้าไปเล่นกันบ่อยๆ ก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรองรับความไม่สะดวกของลูกค้าในจุดนี้ เอาเป็นว่าตอนนี้การที่มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายหรืออินเตอร์เน็ตบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับ มันก็ทำให้การเล่นเสี่ยงโชค เสี่ยงดวงเนี่ยมันง่ายขึ้นจริงๆ ด้วยนะครับผมว่า

เสี่ยงโชคกับการเล่นบาคาร่า

หากเราจะมองสังคมในปัจจุบันนี้ให้มากขึ้นนั้นเราจะพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากโลกมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นไหนก็ตามเมื่อโลกมีการพัฒนาสิ่งต่างๆก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำมาซึ่งการพัฒนาสังคมให้มีการเจริญมากขึ้น ในด้านของเทคโนโลยีต่างๆจึงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมากขึ้น เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาสร้างความสะดวกสบายในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการคมนาคมหรือแม้แต่การส่งของ เทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนรวมเสมอการพัฒนาต่างจึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามา โดยเฉพาะในปัจจุบันนั้นการพนันเข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากยิ่ง การพัฒนาของเทคโนโลยีกับการเล่นการพนันจึงมาควบคู่กันได้ โดยการเล่นการพนันในปัจจุบันเป็นการเล่นเพี่อการเสี่ยงโชคมากกว่าจะเป็นการเล่นเพื่อเป็นการลงทุน ซึ่งการเสี่ยงโชคในปัจจุบันนั้นมีผู้ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่การเสี่ยงโชคต่างๆมักจะเป็นในเรื่องของการเล่นการพนันชนิดต่างๆ และการเสี่ยงโชคที่กำลังเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมสำหรับคนในปัจจุบันจะเป็นในเรื่องของการเล่นบาคาร่า ซึ่งบาคาร่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็จะรู้จักการเล่นบาคาร่าเป็นอย่างดี

ในส่วนของการเล่นบาคาร่านั้นมีวิธีการเล่นการเล่นที่ไม่ได้ยุ่งยากและซับซ้อนมากมายเท่าไหร่นัก จึงทำให้ได้รับความสนใจและมีการเล่นกันอย่างมากมายในกลุ่มของการเสี่ยงโชค ถือได้ว่าการเล่นบาคาร่าจะขาดไม่ได้สำหรับการเล่นการพนันซึ่งบาคาร่าสามารถที่จะชนะเดิมพันได้ไม่ยาก เนื่องจากมีทางเลือกที่ไม่มาสามารถใช้เวลาในการเล่นเพียงน้อยมากก็สามารถที่จะเล่นบาคาร่าได้แล้ว สำหรับการเล่นการพนันในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะการเล่นบาคาร่าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เราก็สามารถเล่นบาคาร่าได้เนื่องจากเทคโนโลยีมีการก้าวหน้ามากขึ้นมีการสร้างเว็บไซต์สำหรับการเล่นบาคาร่าออนไลน์ขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่สนใจและอยากเล่นบาคาร่าขึ้นมา บาคาร่าออนไลน์มีวิธีการเล่นที่เหมือนกับที่คาสิโนของจริงทุกอย่างมีการถ่ายทอดภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ต เราจะสามารถเห็นภาพการเล่นบาคาร่าออนไลน์จากระบบออนไลน์เห็นทุกอย่างที่คาสิโนเลย บาคาร่าออนไลน์จึงถือได้ว่ามีความนิยมเป็นอย่างมากในอินเตอร์เน็ต ข้อดีของการเล่นในโลกออนไลน์ก็คือเราได้พบอะไรที่แปลกใหม่พบเพื่อนที่แตดลกต่างกันออกไป พบโลกที่สนใจรอเราอยู่ การเล่นบาคาร่าที่นิยมเล่นในคาสิโนอย่างมาก สำหรับการเล่นมีวิธีเล่นที่ง่ายเพียงแค่เลือกว่าเดิมพันในฝั่งที่เราคิดว่าจะชนะ หากเราวางเดิมพันถูกเราก็จะได้รับเดิมพัน จะเห็นได้ว่ามีวิธีการเล่นที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนัก ไม่ว่ายังไงการเล่นบาคาร่าก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าต้องการอะไร การเล่นการพนันมีทั้งข้อและข้อเสียอยู่ที่ว่าเลือกที่จะมองมันในมุมไหน สำหรับใครหลายๆคนคงจะมองว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่สมควรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่ในความเป็นจริงการพนันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่เสียที่เดียวการเล่นการพนันทำให้เราได้รู้จักคิดและพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวให้มากขึ้นไม่ว่ายังไงหากเรามองในมองมองที่ดีเราก็สามารถที่จะเล่นการพนันเพื่อความสนุกสนานได้ เล่นอย่างพอดีไม่เล่นจนทำให้ตัวเองเดือดร้อน ทุกวันนี้ทุกคนต่างก็เริ่มเข้าใจถึงสิ่งต่างๆมากขึ้นการเปลี่ยนทำให้เรามีการปรับตัวและเรียนรู้อยู่เสมอ เมื่อเราพูดถึงคาสิโนหรือการเล่นการพนันชนิดอื่นๆ เราก็คงจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่ง ไม่ว่ายังไงการเล่นการพนันก็คงยังจะมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆเราก็คงจะหยุดเล่นไม่ได้ แต่ไม่ว่ายังไงเราก็ควรที่จะมีสติในการเล่นอยู่เสมอไม่ว่ายังไง สำหรับการเล่นบาคาร่าในปัจจุบันนี้กำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้

ที่บาคาร่าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนั้นก็คงจะเป็นเพราะการเล่นมีการพนันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแตกต่างจากในอดีต ด้วยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทำให้เป็นที่นิยมในวงการของการเสียงโชค บาคาร่าเป็นการเล่นที่มีโอกาสที่เราจะชนะเดิมพันไดสูงเพราะมันมีให้เราเลือกเพียงสองทางว่าฝั่งไหนจะชนะ ไม่ว่ายังไงบาคาร่าก็ยังคงเป็นการเล่นการพนันที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกของสังคมออนไลน์ และคงจะไม่มีใครที่ชองเสี่ยงโชคจะไม่รู้จักการเล่นบาคาร่า และสามารถได้เดิมพันอย่างรวดเร็วเนื่องการการเล่นที่ใช้เวลาในการเล่นน้อยมาก แต่สิ่งที่สำคัญของการเล่นการพนันคือเราไม่ควรที่จะเล่นมากจนเกินตัวควรเล่นแต่พอประมาณตัวและไม่เล่นจนติดแล้วจะไม่สามารถจะเลิกได้ หากอยากจะเล่นก็ควรที่จะมีสติ สติจะทำให้เราไม่หลงไปกับของเดิมพันที่ได้แล้วอยากจะเล่นต่อไปจนในบางครั้งอาจจะทำให้เราหลงผิดจนเสียเงินหมดตัวก็เป็นได้

รวมแหล่งเล่นคาสิโนที่น่าสนใจ


โลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเล่นคาสิโนนั้นเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งการเปิดคาสิโนนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะถือได้ว่าเป็นแหล่งนำเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลเลยทีเดียว การเปิดคาสิโนมักเปิดในโรงแรมที่หรูหรามีการบริการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พัก อาหาร ซึ่งเป็นการเอาใจลูกค้าเพื่อมี่จะได้เดินทางมายังคาสิโนนั้นเอง สำหรับทั่วโลกมีการเปิดคาสิโนแทบทั่วมุมโลกแต่ที่จะได้ยินบ่อยๆจนติดหูว่าไปเล่นคาสิโนที่มาเก๊าก็คงจะได้ยินจากการดูหนังหรือละครนั้นเอง แต่ก็ถือได้ว่าคาสิโนที่นั้นก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเช่นกัน สำหรับคาสิโนนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งการเล่นการพนันที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบาคาร่าหรือการพนันชนิดต่างๆ เหมาะสำหรับใครที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคซึ่งนักเสี่ยงโชคจากทั่งทุกทิศจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะเสี่ยงโชคนั้นเอง ทั่วโลกมีคาสิโนอยู่มากมายแต่ที่ดังๆและได้รับความนิยมจากนักเสี่ยงโชคนั้นก็มีไม่มีเท่าไหร่ ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับแหล่งคาสิโนที่ได้รับความนิยมและมีผู้คนเดินทางไปเล่นและมีความสะดวกสบายมากน้อยเพียงใด

คาสิโนทั่วโลกที่ได้รับความสนใจและความนิยมนั้นก็คงจะเป็นคาสิโนใหญ่ๆที่ได้รับความไว้วางใจในการเดินทางเพื่อมาทำการเสี่ยงโชค สำหรับแหล่งการเล่นคาสิโนใหญ่ๆในโลกมีการเปิดคาสิโนกันทั่วทุกมุมโลก คาสิโนส่วนใหญ่มักเปิดภายในโรงแรมระดับห้าดาว ซึ่งจะมีความหรูหราภายในที่อลังการงานสร้าง สำหรับคาสิโนทั่วโลกที่ได้รับความสนใจและมีผู้ที่เข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมากนั้นก็มีไม่กี่แหล่งที่ได้รับความนิยม สำหรับประเทศที่มีการเปิดคาสิโนมากที่สุดในโลกและยังคงความเป็นคาสิโนที่มีระดับเห็นจะเป็นในส่วนของประเทศจีนที่มีการเปิดคาสิโนหลายแห่งและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม สำหรับสุดยอดคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอาจจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกทั้งความหรูเลิศและเป็นแหล่งของมือฉมังในเรื่องของความเก่งและเป็นสถานที่นำเงินมาลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชค ซึ่งคาสิมีความมโหฬารได้แก่ Casino Ponte ที่ประเทศจีน เป็นคาสิโนอันดับที่ 4 ของโลก ภายในคาสิโนเป็นการผสมผสานการออกแบบแบบดั้งเดิมของโปรตุเกสกับจีนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว มีเครื่องเกมและโป๊กเกอร์เกมห้องรับรองแขกอีกด้วย Venetian Macao ที่ประเทศจีน เป็นทั้งโรงแรมและคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้งบประมาณในการสร้างจำนวนมากและตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกไปแล้ว บริเวณของคาสิโนจะอยู่ชั้นล่างของอาคาร มีโต๊ะเกม 900 โต๊ะ มีสล็อตแมชชีนถึง 3700 เครื่อง มีห้องโถงขนาดใหญ่และมีที่นั่งประมาณ15,000 ที่นั่งไว้สำหรับการจัดงานพิเศษต่างๆ City of Dreams Macau ประเทศจีน เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่มีคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกับ Venetian ภายในยังมีร้านอาหารและบาร์ชั้นนำระดับโลกอีกด้วยมีห้องที่ทันสมัย Foxwoods Resorts Casino อยู่ที่ USA เป็นคาสิโนสุดยอดโรงแรมตั้งอยู่ใน Ledyard ภายในคาสิโนมีทั้งตู้เกมและโป๊กเกอร์เกม อีกทั้งยังมีบริการในเรื่องของอาหารชั้นเยี่ยมอีกด้วย Tusk Rio Casino ที่ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นภายในแอฟริกาใต้และมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ดีเยี่ยม MGM Grand ประเทศจีน สถานที่แห่งนี้กำลังจะกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเมืองโดยมีโครงสร้างในแบบที่ เคลื่อนที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งโรงแรมกำลังจะเติบโตและเป็นที่นิยมในผู้คนที่สนใจในเรื่องของการเสี่ยงโชค Sands Macao ประเทศจีน เป็นคาสิโนที่สร้างขึ้นในประเทศจีนอีกแห่งหนึ่งมีการบริการในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม ถือได้ว่าคาสิโนเหล่านี้เป็นคาสิโนทั่วโลกที่ได้รับความนิยมและมีผู้ที่เดินทางไปเล่นเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำเงินรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศนั้นๆอีกด้วย

ปัจจุบันนี้เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจึงทำให้การเล่นคาสิโนนั้นมีการพัฒนาตามไปด้วย การเล่นคาสิโนนั้นสามารถที่จะเล่นอยู่ที่บ้านโดยการเล่นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต จึงมีการเล่นคาสิโนออนไลน์เกิดขึ้นทำให้เกิดความสะดวกสบายไม่ต้องยุ่งยากในการเดินทาง การเล่นคาสิโนออนไลน์นั้นเป็นการเล่นคาสิโนผ่านทางระบบของอินเตอร์เน็ต เราสามารถที่จะเล่นอยู่ที่บ้านและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเล่นถึงคาสิโนอีกต่อไปเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ที่เปิดให้มีการเล่นคาสิโนออนไลน์ นอจากที่ได้กล่าวถึงคาสิโนทั่วโลกมานั้นจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีการเปิดคาสิโนในประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งอีกทั้งยังเป็นคาสิโนชั้นนำของโลกที่มีผู้คนให้ความสนใจที่จะเข้าไปใช้บริการ แต่การเล่นคาสิโนนั้นสำหรับคนไทยก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากหน่อยเพราะต้องเดินทางไปเล่นคาสิโนที่ต่างประเทศและต้องเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีอีกด้วยที่จะสามารถไปเล่นคาสิโนในต่างประเทศได้ คาสิโนในปัจจุบันนี้มาการพัฒนาและเริ่มมีความทันสมัยให้ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จึงทำให้เกิดความสะดวกสบายประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย อย่างไรก็ตามการเล่นคาสิโนในสถานทีจริงก็ยังคงให้อารมณ์และความรู้สึกถึงการเสี่ยงโชคที่น่าตื่นเต้นได้เป็นอย่างดี

คาสิโนกับการเล่นบาคาร่า

การเล่นการพนันในคาสิโนสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการเข้าไปเล่นก็คงจะเป็นการเล่นบาคาร่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเสี่ยงโชคที่น่าสนใจมากในการเล่น ใครที่ชอบเล่นการพนันหรือการเสี่ยงโชคคงรู้จักกันดีเนื่องจากบาคาร่าเป็นเกมไพ่ชนิดหนึ่งที่นิยมเล่นเป็นอย่างมากในคาสิโน หากจะพูดถึงบาคาร่าคนส่วนใหญ่คงคิดว่าเป็นการพนันที่เล่นยุ่งยากหากแต่ความเป็นจริงแล้วมีวิธีการเล่นที่ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยการเล่นบาคาร่านั้นกำลังเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมของคนที่ชอบเสี่ยงโชค การเล่นบาคาร่านั้นเป็นการเล่นที่ไม่ได้ยุ่งยากมากนักและใช้เวลาในการเลยน้อยมากปัจจุบันสำหรับเรื่องของการเล่นการพนันนั้นสำหรับสังคมไทยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนอย่างหนึ่ง เนื่องจากมันขัดต่อบรรทัดฐานในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันขัดต่อศีลธรรมของสังคมซึ่งการเล่นการพนันจัดได้ว่าเป็นอบายมุกชนิดหนึ่ง อีกทั้งการเล่นการบางชนิดยังขัดกับกฎหมายของไทยและมีบทลงโทษทางอาญาอีกด้วย การเล่นบาคาร่าจึงได้รับความนิยมมากกในปัจจุบันการเล่นนั้นมีผู้ที่สนใจและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บาคาร่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเล่นและวิธีการเล่นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความสะดวกสบาย ซึ่งในปัจจุบันการเล่นมาความสามารถที่จะเข้าถึงและเล่นได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นการเล่นบาคาร่าที่นิยมเล่นในคาสิโนอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเล่นไพ่ที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาในการเล่นไม่มากนักจึงได้รับความนิยมในการเล่นในคาสิโนต่างๆ สำหรับการเล่นมีวิธีเล่นที่ง่ายเพียงแค่เลือกว่าเดิมพันในฝั่งที่เราคิดว่าจะชนะ หากเราวางเดิมพันถูกเราก็จะได้รับเดิมพัน จะเห็นได้ว่ามีวิธีการเล่นที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนัก

สำหรับในปัจจุบันนี้เราก็สามารถเล่นบาคาร่าได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีการก้าวหน้ามากขึ้นมีการสร้างเว็บไซต์สำหรับการเล่นบาคาร่าออนไลน์ขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่สนใจและอยากเล่นบาคาร่าขึ้นมาโดยการเล่นบาคาร่าออนไลน์นั้นเอง บาคาร่าออนไลน์มีวิธีการเล่นที่เหมือนกับที่คาสิโนของจริงทุกอย่างมีการถ่ายทอดภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเล่นผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพียงนั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะเล่นบาคาร่าได้ เราจะสามารถเห็นภาพจากระบบออนไลน์เห็นทุกอย่างที่คาสิโนเลย บาคาร่าออนไลน์จึงถือได้ว่ามีความนิยมเป็นอย่างมากในอินเตอร์เน็ตผู้คนส่วนใหญ่ในการเข้ามาเล่นการพนันผ่านทางโลกส่วนใหญ่จะเลือกเล่นบาคาร่าออนไลน์เป็นอันดับแรกๆ ข้อดีของการเล่นในโลกออนไลน์ก็คือเราได้พบอะไรที่แปลกใหม่พบเพื่อนที่แตกต่างกันออกไป การเล่นบาคาร่าผ่านทางระบบออนไลน์นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันไม่ว่ายังไงการเล่นบาคาร่าก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าต้องการอะไร การเล่นการพนันมีทั้งข้อและข้อเสียอยู่ที่ว่าเลือกที่จะมองมันในมุมไหน สำหรับใครหลายๆคนคงจะมองว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่สมควรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่ในความเป็นจริงการพนันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่เสียที่เดียวการเล่นการพนันทำให้เราได้รู้จักคิดและพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวให้มากขึ้นไม่ว่ายังไงหากเรามองในมองมองที่ดีเราก็สามารถที่จะเล่นการพนันเพื่อความสนุกสนานได้ เล่นอย่างพอดีไม่เล่นจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ไม่ว่ายังไงเราก็ควรที่จะมีสติในการเล่นอยู่เสมอไม่ว่ายังไง การเล่นการพนันนั้นก็มีทั้งด้านที่ดีและไม่ดีปะป่นกันไป อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหยิบยกด้านใดขึ้นมาใช้ สติคือสิ่งที่เราควรจะมีในทุกครั้งที่จำทำอะไรก็ตามสติจะทำให้ปัญหาต่างๆของเราผ่านไปได้ก็เหมือนกับการเล่นการพนันหากมีสติไม่ว่ายังไงเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้

ในส่วนของกแรเล่นบาคาร่าเป็นการเล่นที่มีโอกาสที่เราจะชนะเดิมพันไดสูงเพราะมันมีให้เราเลือกเพียงสองทางว่าฝั่งไหนจะชนะ และสามารถได้เดิมพันอย่างรวดเร็วเนื่องการการเล่นที่ใช้เวลาในการเล่นน้อยมาก แต่สิ่งที่สำคัญของการเล่นการพนันคือเราไม่ควรที่จะเล่นมากจนเกินตัวควรเล่นแต่พอประมาณตัวและไม่เล่นจนติดแล้วจะไม่สามารถจะเลิกได้ หากอยากจะเล่นก็ควรที่จะมีสติ สติจะทำให้เราไม่หลงไปกับของเดิมพันที่ได้แล้วอยากจะเล่นต่อไปจนในบางครั้งอาจจะทำให้เราหลงผิดจนเสียเงินหมดตัวก็เป็นได้ ดังนั้นการเล่นบาคาร่าหรือว่าจะเป็นการเล่นการพนันประเภทไหนก็ตามก็ควรเล่นอย่างมีสติและเล่นอย่างพอประมาณเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา และที่สำคัญควรจะเล่นเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือเล่นเพื่อพบปะสังสรรค์ให้เกิดความสนุกสนานน่าจะเป็นการดีที่สุดเพื่อไม่ให้ปัญหาต่างๆตามมานั้นเอง

เราต่างนึกถึงความต้องการของตัวเอง

ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยในการที่เราจะมองหาคนๆหนึ่งซึ่งเสียสละและทำอะไรสักอย่าง โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริง เรื่องเหล่านี้เราต่างก็ถูกสอนมาในรูปแบบของ จริตยะธรรม ค่านิยม หรือกระทั่งการถูกอบรมทางสังคม ที่สอนให้เราได้รู้ว่า การทำตามความต้องการของคนอื่นในบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้น ทำให้เราต่างก็เป็นคนที่น่าชื่นชมของคนรอบข้าง ซึ่งมองตามความเป็นจริงแล้วนั้น มันอาจจะเป็นเพียงการชื่นชมในการ ‘ผลักภาระ’ เท่านั้นเอง ซึ่งความรับผิดชอบส่วนหนึ่ง ที่คนคนหนึ่ง หรือคนกลุ่มหนึ่งต้องการแบ่งเบานั้น จะถูกคนที่เสียสละแก้ให้อย่างทันทีนั้นเอง จึงเป็นผลตอบแทนทางอารมณ์ ที่มีค่าไม่น้อย ที่บุคคลเหล่านั้นจะได้รับคำยกย่องสรรเสริญ ไม่ว่าจะเป็นการทำด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตามที นั้นย่อมแสดงให้ผู้อื่นเห็นแล้วว่า คนๆนั้นก็มีความสำคัญ แม้ไม่มากก็น้อย นับเป็นความน่าภูมิใจอย่างหนึ่งของผู้ที่ได้ชื่อว่าเสียสละ แม้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ เราต่างก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งในเรื่องของการทำเพื่อตัวเองว่า ‘การไม่สละอะไรเลย จะไม่ทำให้เราลำบาก’ ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องเล็กน้อยหรืออาจจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม แม้จะเห็นได้ว่ามันคือเรื่องที่สำคัญ แต่ทว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้จักคำว่า เสียสละเสมอไป  ไม่ตรงประเด็นนักหากเราจะมองในมุมมองของการเล่นพนัน ที่เราต่างก็แย่งชิงสิ่งต่างมาเป็นของเรา ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายของผู้ให้หรือผู้ใช้บริการด้วยก็ตาม เราเห็นได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ทุกคนกำลังทำ การใฝ่หาสิ่งต่างๆที่เป็นเงินทอง หรือกำไร ทุกกระทำผ่านทุกอย่าง การโกง หรือการใช้ตัวช่วยต่างๆ เรารู้ และต่างก็หาหนทางที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้นบ้างเพื่อที่จะทำให้ ‘เงิน’ เดิมพันเหล่านั้นไม่เสียเปล่าเพียงเพื่อความสนุกเป็นส่วนใหญ่

ข้อเท็จจริงเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเพราะเราต่างก็รู้และเคยพยายามทำมาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการแกะสูตรตามเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม เราล้วนแล้วแต่ทดลองและหาต่อไปถึงวิธีการที่ได้ผลเฉพาะตนนั้นทำให้เราตระหนักหรือไม่ว่า ความพยายามในส่วนนั้นของเราต่างก็ได้ต่อสู้กับอีกด้านหนึ่งในส่วนของผู้ที่ ‘ปรับสมดุลของเกมส์’ ด้วยเช่นกัน ไม่ง่ายเลยที่เรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่า ทุกคนต่างก็ทำเพื่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับเจ้ามือ ผู้ให้บริการ ไปจนกระทั่งผู้เล่นด้วยกันเอง ที่สิ่งเหล่านั้นเราก็ล้วนแล้วแต่ทำเพื่อตนเองทั้งสิ้น ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใดเลย ที่การกระทำเพื่อตนเองนั้นจะถูกยกนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างกับเรื่องของการเล่นคาสิโนออนไลน์หรือการพนันอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงอย่างแท้จริงว่า เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้มาเพื่อตนเองทั้งสิ้น ซ้ำแล้ว เรื่องเหล่านี้ไม่เคยที่จะเลือกใช้วิธีการใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เรารู้ดีถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่มีวันจบตามแต่ผู้ที่เล่นจะยอมจบมันเอง ก็ทำให้พวกเขาเหล่านั้นย่อมจะหาวิธีเรื่อยไปในการเอาชนะ  … คาสิโนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างที่ใครหลายคนคิด หากเพียงแต่การทำเพื่อตนเองนั้น เป็นไปเพื่อชัยชนะของเกมส์ ที่อย่างน้อยก็มีความ ยุติธรรมอยู่บ้าง ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องที่คิดหากำไร โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างที่มีผลกระทบ ซึ่งเราต่างก็รู้ดีว่ามันคือพฤติกรรมของผู้ที่ ‘เห็นแก่ตัว’ อย่างแท้จริง ซึ่งมันก็หาใช่เรื่องของการที่เขาเหล่านั้นจะควรโดนประณามแต่อย่างใด เพราะอย่างไรก็ตามในความเป็นไปของโลกนี้ การมีชีวิตเพื่อให้รอดก็คือวิถีตามธรรมชาติ ที่แม้ว่าเราต่างก็เห็นได้ว่า มันไม่ค่อยจะเป็นสิ่งที่ ‘ดูดี’ มากนักก็ตามที นั้นคือเรื่องที่เราต่างก็เห็นแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นออกมาสมบูรณ์แบบดั่งใจนึก ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่นึกถึงตัวเองเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของการพนันที่ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะยอมแพ้ไปง่ายๆเลย แต่ถึงอย่างนั้นการโกง หรือใช้วิธีที่ผิดเพื่อจะเก็บเงินจากการพนัน ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะกระทำอยู่ดี ไม่เพียงเพราะเป็นสิ่งที่ผิดในเรื่องของกฎการเล่นเท่านั้น(แม้ว่าเราจะโดนเอาเปรียบอยู่ก็ตามที) แต่ทว่าในด้านของจิตใจ มันจะตอบสนองให้คุณไม่น้อยเลยทีเดียว ในการที่จะทำให้คุณได้มองเรื่องต่างๆ ด้วยการหาออกที่ดีสำหรับตัวคุณ ‘จนลืมที่จะนึกถึงคนอื่น’

เป็นเรื่องธรรมดาที่การทำอย่างหนึ่งจะทำให้คนอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเกิดผลกระทบ บ่อยซ้ำที่เรื่องเหล่านี้กระทบเป็นวงกว้างและส่งต่อไปเรื่อยๆ และนั้นจะทำให้เราได้รู้ว่า วันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นที่เราต่างกระทำ มันจะมีผลทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นย้อนมาหาเราเสมอ ไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเท่าใดก็ตามแต่  …ในมุมมองของความเสียสละ เรื่องเหล่านี้ไม่อาจจะคิดได้ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายนักในการทำใจให้ยอมรับความเป็นไปในบางเรื่องได้ หากคุณรู้ว่า การเล่นพนันหรือคาสิโนออนไลน์นั้นไม่ดีอย่างไร ก็ตามแต่ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องดิ้นรน หากสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คุณได้หนักใจในภายหลัง การก้าวออกมาอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และนั้นจะทำให้คุณรู้ดีว่า บางครั้งการพยายามเพื่อตัวเองอย่างเดียว ก็คือเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้เสมอไป เพราะบ่อยครั้งเรานั้นก็ต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง และนั้นทำให้เราได้พบเจอกับความช่วยเหลือต่างๆ เพียงแค่เราให้ความช่วยเหลือจากคนอื่นก่อน เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างก็รู้ดีเช่นกัน ว่าการรับ ก็ย่อมมาจากการให้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะสังเกตได้หรือไม่ว่า ผู้ให้บริการรายใดที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม กับผู้ใช้บริการ พวกเขาก็ย่อมจะได้การตอบแทนที่เป็นความน่าชื่นชมกลับมาเช่นกัน ไม่ใช่เพียงเพื่อการเก็บเกี่ยว แต่เป็นไปเพื่อความสนุกและบริการด้วยใจที่หวังจะให้ลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการ ไม่ใช่การเก็บเกี่ยวที่ไม่หว่านผลอะไรลงไปเลย ซึ่งนั้นก็ย่อมจะไม่ได้ผลใดๆตอบแทนมาเช่นกัน แม้ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตาม

ช่วงเวลาของคาสิโน

ในเมืองที่เงียบสงบของเมืองหลวง ยามค่ำคืนคุณอาจจะเห็นได้ถึงแสงไฟในห้องหรือบ้านต่างๆที่ส่งออกมา ที่เหล่านั้นคือที่ของคนที่มีชีวิตเหมือนพวกเราทั่วๆไป อดคิดไม่ได้เลยว่านั้นคือความสงบสุขของวันเวลาที่ควรจะได้พักหลังจากที่เผชิญชีวิตอยู่มาตลอดทั้งวัน บางเรื่องที่เจออาจเป็นเรื่องดี บางเรื่องที่เจออาจเป็นเรื่องเลวร้าย แม้ว่ามนุษย์คนหนึ่งอาจจะไม่เคยประสบเหตุการณ์เหมือนๆกันก็ตาม แต่ทว่าเราต่างก็พอจะรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดและดีใจเช่นเดียวกัน หากมีใครสักคนที่ทำงานในยามค่ำคืนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ากลางคืนคือเวลาที่ควรจะพักผ่อนสำหรับพวกเขา ปริศนาในตอนกลางคืนที่ทำให้มนุษย์สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่แพ้คนในตอนกลางวันอาจจะมีหลายๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเงียบสงบ หรือเรื่องของอากาศ! ที่ความเย็นในช่วงกลางคืน จะทำให้เราต่างก็คิดอะไรดีๆออกมาได้เช่นกัน บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องของสมาธิ ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอย่างน่าประหลาดกับสภาพแวดล้อมที่เจอะเจอ นั้นอาจจะเป็นเหตุผลของคนที่ชอบเล่นการพนันในช่วงค่ำคืนก็ได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างสมาธิให้แก่พวกเขา แม้ว่าคาสิโนออนไลน์จะเปิดให้เล่น 24 ชั่วโมงก็ตามที เรายังคงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เวลากลางคืนก็คือเวลาที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามมันมักจะเอื้ออำนวยให้มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้เหตุผลต่างๆในการเล่นมัน หากคุณเคยเข้าบ่อนคาสิโนอาจจะรู้ว่า สถานที่เหล่านั้นจะเป็นสถานที่แบบปิด ไม่ให้เห็นสภาพแวดล้อมข้างนอกมากนัก อีกทั้งนาฬิกา ก็อาจจะไม่มีบอกเวลาให้ หรือกระทั่งการกระตุ้นลูกค้าในรูปแบบอื่น เพื่อให้สถานที่ไม่เงียบเหงา หรือดูครึกครื้นตลอดเวลา ซึ่งนั้นจะทำให้ลูกค้าเผลอลืมเวลา โดยผลที่ตามมานั้นก็คือลูกค้าจะอยู่ได้อย่างยาวนานขึ้นตามการปล่อยในรูปแบบของเกมส์ ไม่แปลกเลยที่เราจะใช้เวลาในช่วงนี้ไปอย่างยาวนาน ทั้งที่ต่างก็รู้ว่า จริงๆแล้วมันควรที่จะเป็นเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น ที่เดิมพันในหนึ่งครั้ง นั้นคือเรื่องที่เราต่างก็ควรระวังเรื่องของการใช้เวลาโดยไม่ได้คำนวณ

ในชีวิตจริง ความยาวนานของวันเวลา(ภายในจิตใจ) ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นทำอะไรอยู่ หากคุณกำลังมีความสุข นั้นคือเรื่องที่เราต่างรู้ดีว่าเวลาจะผ่านไปเร็วเสมอ จนเราคิดว่าทำไมมันถึงดูสั้นอย่างยิ่ง ในทางกลับกันหากเราไม่มีความสุขหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเกิดความเครียด เราจะพบว่า เวลาที่เดินไปนั้นช่างยาวนานเสียเหลือเกิน นั้นคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราได้เสมอๆในชีวิตประจำวันที่เราต่างก็รู้ดีว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัว ไม่น้อยเลยที่เรารู้สึกว่าเวลาได้เพิ่มขึ้น เมื่อหันมามองปัจจุบันที่กระทำอยู่ บางคนอาจจะอยากให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยการหากิจกรรมฆ่าเวลา บางคนอยากจะยื้อเวลาในจุดหนึ่งให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ทว่ามันก็ไม่เคยเพียงพอเลยทีเดียวการเล่นคาสิโนออนไลน์ของคุณอาจจะส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาเหล่านี้อย่างมาก แต่ไม่ว่าคุณจะมีความสุขกับการเล่นหรือไม่ เวลาแห่งการเดิมพันจะกินเวลาของคุณเข้าไปเสมอ และคุณจะทำการแก้ตัวครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ได้มายังจุดที่พอใจมากที่สุด การถูกเลี้ยงเกมส์ด้วยเวลาเหล่านี้เองที่จะเป็นตัวแปรเปลี่ยนชั้นดีต่อเกมส์อย่างลึกๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เล่นคาสิโนออนไลน์ในช่วงเวลาใดก็ตาม เรามักจะจดจ่อมันเสียจนไม่ได้มองอะไรรอบข้างเลยทีเดียว  นั้นคือข้อเสียที่ทำร้ายหลายๆคน ในการใช้เวลาส่วนนี้เกินความจำเป็น อาจเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งที่คุณเห็นว่าการเล่นคาสิโนหรือคาสิโนออนไลน์ไม่เคยจะถึงจุดที่สูงที่สุดเสียที นั้นเป็นเพราะเราไม่สามารถกำหนดความต้องการของตนเองได้ และอีกประการหนึ่งก็คือ เราต่างก็ไม่ยอมแพ้ในส่วนที่เสียไป เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นการแข่งขันแย่งชิง ซึ่งคุณก็คือฝ่ายที่ชิงเงินตรา ส่วนผู้ประกอบการก็เพียงแต่ชิงเวลาของคุณเท่านั้น เพราะเหตุนี้แล้วมันจึงเป็นการแข่งขันที่ราวกับอยู่คนละกระดาน ซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าจะต้องการแลกอะไรแบบใด ให้สมดุลกับสิ่งที่คุณมี เพราะเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณ ไม่ว่าเกมส์จะออกมาเป็นในรูปแบบใดก็ตาม เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวว่า สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องของเวลาที่จะกำหนดความเป็นไปในแต่ละรูปแบบของเรา หลายคนอาจจะหยุดสิ่งเหล่านั้นด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นในจุดที่ กำไร ดีที่สุดเสมอไป แม้กำไรจะเป็นตัวแปรของความพอใจมากมายหลายอย่างในเกมส์ก็ตาม

แสงไฟที่ส่องออกมาจากหลังตึกนับเป็นร้อยๆห้องในเมืองใหญ่หรือที่ใดๆก็ตาม นั้นอาจจะบ่งบอกได้ว่ามันคือเวลาแห่งการใช้ชีวิตอยู่บ้านอย่างมีความสุขของหลายๆคน แต่ล่ะคนอาจจะดำเนินชีวิตต่างกันไป ตามแต่สิ่งที่ตัวเองกำลังทำ บ่อยครั้งไม่น้อยเลยที่สงสัยว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ จะมีใครบางคนกำลังหมุนเกมส์การพนันของตัวเองหรือไม่ นั้นอาจจะไม่ช่ำตอบที่เรารู้ได้ แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดนั้นก็คือ เราต่างก็มีอาณาจักรส่วนให้ได้ท่องไป ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือความเป็นตัวของพวกเขาที่จะใช้เวลาตรงนั้นอย่างยาวนาน ให้ราวกับว่ามันจะหยุดโลกไว้ไม่เคลื่อนต่อ อาจมีกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การพนัน ที่ทำให้โลกแห่งความสุขของพวกเขาหมุนไปราวกับไม่ได้เกิดขึ้น แต่ทว่าสิ่งที่รับรู้ผ่านไปนั้นคือการใช้เวลาอย่างแท้จริง ซึ่งหากเราออกมาจากช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อสามารถมองดูคนอื่นได้ เราอาจจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า ‘โลกหยุดหมุน’ ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเช่นนี้อาจจะทำให้เราคิดอะไรได้มากกว่าที่ควรจะเป็น มากกว่าที่จะปล่อยให้เวลาไหลไปอย่างที่เคยทำ ซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี หากแต่มันทำให้เราเปิดมุมที่จะมองเวลาเหล่านี้ได้ เราจะสามารถตอบได้อย่างจริงจังว่า เราต่างเล่นคาสิโนออนไลน์โดยมีเดิมพันเป็นเงินตราหรือเวลากันแน่?

เมื่อเกมส์คาสิโนพัฒนาก้าวไปสู่ศิลปะ

เมื่อหลายๆสิบปีก่อน เราอาจจะคิดว่า การตัดผม เป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดา ไม่มีอะไรมาก โดยเฉพาะผู้ชายที่ดูเหมือนว่าการตัดผม ก็เป็นเพียงแค่เรื่องของการทำ เส้นผม ให้ดูสั้น ดูเรียบร้อย เท่านั้นไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าความสะดวกของการใช้ชีวิตในประจำวันเลย ต่างกันเล็กน้อยกับ ผู้หญิง ที่เส้นผมเหล่านั้นอาจจะบ่งบอกคุณค่าของความสวยงาม เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมี ‘หลายทรง’ ให้เลือกใช้ แต่ทว่าก็อาจจะไม่ได้มากนัก เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่ทรงผมเหล่านี้ เปรียบได้กับศิลปะอย่างหนึ่งเลยทีเดียว เราจึงเห็นได้ว่า ปัจจุบัน การตัดผมจึงมีเรื่องของความสวยความงาม เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งชายหรือหญิงก็ตาม เรื่องของเส้นผมเหล่านี้ได้มีการพัฒนาการทางด้านการออกแบบมาหลายยุคหลายสมัยอันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยที่เราต่างก็เลือกทรงผมได้ดั่งเลือกที่จะสั่งอาหาร เรื่องเช่นนี้ยังคงก้าวข้ามไปเรื่อยโดยเป็นศาสตร์หนึ่งที่สำคัญต่อโลกเลยทีเดียว หากคุณมองดูแล้วไม่มีใครที่ไม่ตัดผม น้อยคนนักที่จะปล่อยเรื่องเหล่านี้มาจุกจิกกวนใจ หากทรงผมบ่งบอกถึงบุคลิกและส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นมีความดูดีได้ นั้นคือเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ยุคปัจจุบันจะมองข้ามไม่ได้เลยทีเดียว ในเรื่องที่ส่งผลต่อความเป็นไปในโลกปัจจุบันเราอาจจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่สละสำคัญอะไรนัก แต่ทว่าหากคุณได้มองขึ้นไปดูยังตึกที่สูงที่สุด เราก็จะเห็นว่า ทุกส่วนเหล่านี้ยังมีศิลปะแอบแฝงอยู่อย่างเรียบเนียน  การเล่นพนันอาจจะไม่ค่อยมีใครบอกว่ามันคือการปฏิบัติเชิงศิลปะอย่างหนึ่ง หากเรามาตั้งคำถามว่าศิลปะสำหรับเรื่องเหล่านี้คืออะไร หลายคนอาจจะพูดว่า มันคือเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ แต่ทว่าส่วนหนึ่งของศิลปะในแง่นี้ คือความสะเทือนใจที่ไม่ได้มาจากการซาบซึ้งในเชิงของการรับรู้ผ่านสายตา แต่ทว่าเป็นเสมือนการรับรู้ผ่านความรู้สึก ซึ่งสิ่งที่น่าขำขันก็คือ เหตุการณ์ที่จะต้องพบเจอในฉากต่อไป(อันเป็นเหตุให้สะเทือนใจ) เรื่องเหล่านี้คือเรื่องเหล่านี้คือเครื่องยืนยันได้อย่างหนึ่งว่า การพนันเองก็มีสิ่งที่เรียกว่า ศิลปะเชิงอารมณ์อยู่ไม่น้อย(ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นการปลุก)

แต่ทว่าหากคิดว่าเรื่องของการพนันเป็นศิลปะในแบบที่อาจจะต้องวัดกันในชั้นเชิงแบบการแข่งขัน นั้นก็คือเรื่องที่สามารถจะอธิบายได้เช่นกันในแต่ละรูปแบบ เราอาจจะเห็นได้ว่าเกมส์คาสิโนออนไลน์ ก็คือเกมส์ตลาดที่ยังไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพนันแบบมีศิลปะเสียด้วยซ้ำ เพราะมันเป็นเพียงการพนันที่ตอบสนองความสนุกเพียงพื้นๆที่ยังไม่สามารถก้าวข้ามต่อไปได้เพียงเพื่อประโยชน์ของ ‘เงิน’ ที่การพนันเหล่านี้จำต้องรับใช้ เราจึงเห็นได้ถึงกรอบของการตัดสินใจ ต่างๆที่มาเป็นตัวกำหนดไม่ให้ศิลปะในเรื่องนี้ได้ขยายตัวมันออกไป ซึ่งหากคุณได้มองดูเรื่องของการพนันในแง่มุมๆต่างๆ เราจะเห็นได้ว่าเกมส์การพนันอื่นๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศใด หรือแนวคิดใด ก็ล้วนแล้วแต่มีศิลปะความพิเศษในเรื่องของตรรกะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ! อาจจะนับเป็นความน่าตื่นตาตื่นใจที่เรื่องเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกันอย่างไม่อาจจะพบเจอกันได้ แต่ทว่ามันกลับมีมาแล้วอย่างยาวนานเพียงแต่ทว่าเราอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะมันไม่เคยปิดเผยที่ใดมาก่อนเลยนั้นเอง หากคุณสังเกตให้ดีแล้วล่ะก็ เรื่องเหล่านี้คือเกมส์อันไม่มีขีดจำกัดเลยก็ว่าได้ แต่ในเรื่องของเหตุผลที่จะเล่นนั้น มันทำให้เราต่างก็รู้ว่า ไม่มีความยุติธรรมใดที่จะสามารถตอบสนองได้เท่า หากเดิมพันกับฝ่ายของผู้ที่คิดเกมส์และเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ต่อตนเอง เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เกมส์เหล่านี้จะถูกเล่นหรือให้บริการโดยคนที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆเลยกับบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้เกมส์นั้นเกิดความยุติธรรมมากที่สุดนั้นเอง เมื่อถึงจุดนั้นมันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกมส์การพนันหรือแม้กระทั่งจะพัฒนาไปสู่รูปแบบของ คาสิโนออนไลน์ มีความเป็นศิลปะที่หลากหลายมากขึ้น เรื่องเหล่านี้เองที่นับว่าเป็นเสน่ห์ของการพัฒนา ที่เรียกได้ว่าจะมีขึ้นในทุกๆครั้งที่มนุษย์เริ่มให้ความสำคัญกับมัน เมื่อมองย้อนไปดูในหลายๆเรื่องเราจะพบได้ว่า วงการภาพยนตร์เองก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า มีความเป็นศิลปะอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนื้อเรื่องหรือกระทั่งเร่องของการใช้เทคนิคถ่ายทำ นั้นคือความน่าตื่นเต้นและท้าทายให้มนุษย์ได้นำเสนอสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้ได้รับรู้

จะดีหรือไม่หากเรื่องเหล่านี้ คือเรื่องที่เราต่างก็พบว่าเป็นสิ่งที่น่าระทึก การพนันในแบบออนไลน์อาจจะเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่สิบปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายๆปีที่แล้วก็ได้รับการพัฒนามาอยู่ในโทรศัพท์ ความอิสระเหล่านี้จะมากแค่ไหน? อาจจะถึงขั้นที่ว่า คนทั่วไปสามารถที่จะเห็นเรื่องของเกมส์การพนันเข้ามามีบทบาทในชีวิประจำวันเลยก็เป็นได้ ดังเช่น คนที่สร้างเกมส์การพนันในรูปแบบใหม่ๆเพื่อออกจำหน่าย นั้นอาจจะเป็นอีกหนทางหนึ่งของอาชีพเหล่านี้เลยทีเดียว ความคิดที่ติดอยู่ในกรอบก็คือเรื่องที่จำกัดอิสระทางความคิดของเราอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ คุณจะไม่มีวันได้เห็นคาสิโนไปได้ไกลอย่างก้าวกระโดดแน่นอนหากมันได้ยึดติดอยู่กับความเท่าเทียมของปลอมที่ไม่มีการดำเนินไปเพื่ออะไรที่แปลกใหม่ คุณอาจจะได้เห็นเพียงสถานที่ ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมทั้งเรื่องของวิธีการนำเสนอแบบใหม่ ที่ทำให้คุณระทึกใจอยู่เพียงชั่วคราว แต่ทว่าความจริงแล้วบทของเกมส์ก็เพียงแต่ถูกหน้ากากเหล่านั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเท่านั้น ความมีอิสระของคนที่เลือกความเป็นไปไม่ได้อยู่ในความเป็นการพนันที่เท่าเทียม ไม่มีช่องว่างให้ความเท่าเทียมที่ควรจะเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยสำหรับการพนัน นั้นคือสิ่งที่หลายคนรู้ว่า ทำไมยิ่งเล่นจึงยิ่งเสีย ยิ่งยื้อเวลามาก ความเสียเปรียบยิ่งมีมาก นั้นไม่อาจจะจัดเป็นศิลปะของเกมส์การพนัน มันเป็นเพียงหนทาง ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ให้คุณเลือกเท่านั้น เพราะศิลปะที่แท้จริงในเชิงของการพนัน ก็คือการที่เราไม่อาจจะรู้อะไรได้เลยทั้งฝ่ายนั้นเอง ซึ่งนั้นคือความสนุกของการเดิมพันอย่างแท้จริง